OQ56456 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddiddymu'n raddol band cyfradd sero y dreth trafodion tir ar drafodion eiddo preswyl hyd at £250,000?