OQ56422 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella mynediad i addysg bellach ac uwch i weithwyr yng Nghymru a allai fod yn bwriadu ailhyfforddi?