OQ56404 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Awdurdod Glo ynghylch llifogydd diweddar yn ardal Castell-nedd Port Talbot?