OQ56402 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2021

Pa bwerau newydd sydd ar gael i awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i'w galluogi i ddelio â storio coed gwastraff, yn sgil y tanau naddion pren yn Heol-y-Cyw yn 2016?