OQ56362 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2021

Beth yw asesiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o effaith y cytundeb masnach a chydweithredu rhwng y UE a'r DU ar gymoedd de Cymru?