OQ56356 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am y mesurau a gymerwyd i hwyluso llif masnach Ewropeaidd i Gymru ac o Gymru?