OQ56353 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2021

Pa fesurau sydd ar waith i gefnogi Maes Awyr Caerdydd pan ddaw'r cyfyngiadau symud i ben?