OQ56271 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/02/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am ymdrechion Llywodraeth Cymru i gydgrynhoi cyfraith Cymru yn y pumed Senedd?