OQ56250 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o unrhyw dystiolaeth bod cau ysgolion cynradd yn arwain at leihad sylweddol o ran trosglwyddo'r coronafeirws?