OQ56204 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Pa feini prawf y bydd Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio i benderfynu pryd y bydd atyniadau ymwelwyr awyr agored yn gallu ailagor?