OQ56191 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2021

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effaith gadael yr UE ar borthladdoedd Cymru?