OQ56182 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/01/2021

Pa fesurau sydd ar waith i helpu allforwyr Cymru i bontio i'r telerau masnach newydd gyda marchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd?