OQ55613 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/09/2020

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i fusnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod pandemig y coronafeirws?