Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OQ55532 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/09/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch am bolisi Llywodraeth Cymru o ran y dreth trafodiadau tir?

Dysgu am Senedd Cymru