Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OQ55529 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/09/2020

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y pwysau ariannol ar awdurdodau lleol?

Dysgu am Senedd Cymru