OAQ53958 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019

A wnaiff y Gweinidog amlinellu cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl â nychdod cyhyrol?