OAQ53892 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/05/2019

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith y Cytundeb Partneriaeth Economaidd rhwng yr UE a Japan ar Gymru?