OAQ52988 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/11/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i alluogi cwmnïau i barhau i fod o dan berchnogaeth Gymreig?