OAQ52736 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 03/10/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gyfarfod â chyngor dinas Preston i ddeall pa wersi y gall Llywodraeth Cymru eu dysgu o'i ffordd o ymdrin â chaffael cyhoeddus?