OAQ51853 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/02/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu cynlluniau i wella twristiaeth yn ne-orllewin Cymru?