OAQ(5)0184(FM) (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/09/2016

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella cyfranogiad pleidleiswyr, yn arbennig pobl ifanc?