OAQ(5)0162(CC) (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/06/2017

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella cydlyniant cymunedol yng Nghymru yn sgil digwyddiadau brawychiaeth diweddar?