NDM8608 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 11/06/2024 | I'w drafod ar 18/06/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5 yn cymeradwyo fersiwn ddrafft Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Awdurdodau Cymreig Datganoledig) (Diwygio) 2024.

Gosodwyd y Gorchymyn drafft a'r Memorandwm Esboniadol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 21 Mai 2024.

 

 

Cyflwynwyd gan