NDM8602 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024 | I'w drafod ar 12/06/2024

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: “Gweithredu, nid geiriau: creu Cymru wrth-hiliol erbyn 2030” a osodwyd ddydd Gwener 15 Mawrth 2024. 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Mehefin 2024.