NNDM8598 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i), 12.22(i) a’r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu’r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i NNDM8597 gael eu hystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth, 4 Mehefin 2024.