NNDM8585 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 14/05/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol John Griffiths (Llafur Cymru) yn lle Sarah Murphy (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.