NNDM8584 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 14/05/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Sarah Murphy (Llafur Cymru) yn lle Jack Sargeant (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.