NDM8581 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2024 | I'w drafod ar 15/05/2024

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ‘Heb lais: Taith menywod drwy ganser gynaecolegol’, a osodwyd ar 6 Rhagfyr 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Mawrth 2024.