NNDM8546 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 23/04/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Mark Drakeford (Llafur Cymru) yn lle Jack Sargeant (Llafur Cymru) a Sam Rowlands (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Gareth Davies (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol