NDM8533 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 09/04/2024 | I'w drafod ar 16/04/2024

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru).

Gosodwyd y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 20 Tachwedd 2023.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) gerbron y Senedd ar 15 Mawrth 2024.

Cyflwynwyd gan