NDM8499 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2024 | I'w drafod ar 05/03/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25, yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2024-25 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Prif Weinidog ar 27 Chwefror 2024.