NNDM8498 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i) a 12.22 (i) dros dro er mwyn caniatáu i NNDM8497 gael eu hystyried yn y Cyfarfod Llawn ar ddydd Mawrth, 27 Chwefror 2024.