NDM8491 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 20/02/2024 | I'w drafod ar 27/02/2024

Cynnig bod Senedd Cymru yn cytuno, yn unol â Rheol Sefydlog 30A.10, fod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud Rheoliadau Deddf Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 2023 (Diwygiadau Canlyniadol a Amrywiol) 2024 yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Ionawr 2024.

Gosodwyd y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Ionawr 2024 yn unol â Rheol Sefydlog 30A.2.