NNDM8471 - Cynnig Heb Ddyddiad Trafod

Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2024

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn cydnabod y rôl hollbwysig y mae Mr Alan Bates a’r Justice for Sub-postmasters Alliance wedi’i chwarae wrth ddatgelu sgandal Swyddfa’r Post ym Mhrydain.

2. Yn cydnabod gwaith yr ymchwiliad i system TG Horizon Swyddfa’r Post wrth lunio darlun clir o’r broses o gyflwyno system TG Horizon a’i methiannau.

3. Yn croesawu penderfyniad Paula Vennells i ddychwelyd ei CBE.

4. Yn nodi bod gan Lywodraeth Cymru ddau gontract â Fujitsu, y mae’r ddau ohonynt yn ymwneud â systemau tocynnu clyfar.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru:

a) i adolygu ei chontractau â Fujitsu;

b) i gefnogi cais i Mr Alan Bates gael ei urddo’n farchog; ac

c) i weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod is-bostfeistri yng Nghymru yn cael eu digolledu.