NDM8463 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 23/01/2024 | I'w drafod ar 30/01/2024

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2022-23.

Adroddiad Blynyddol: 2022-2023 Comisiynydd y Gymraeg

Gwelliannau

NDM8463 - 1 | Wedi’i gyflwyno ar 25/01/2024

Ychwanegu pwyntiau newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi gwaith y Comisiynydd i annog sefydliadau yn y sector preifat, megis y sector bancio, i ddefnyddio'r Gymraeg ar sail anstatudol.

Yn cytuno y dylai banciau fod yn ddarostyngedig i safonau'r Gymraeg statudol.