NNDM8343 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 05/09/2023

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru).

Gosodwyd Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 20 Mawrth 2023.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ar Fil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) gerbron y Senedd ar 14 Gorffennaf 2023.

Cyflwynwyd gan