NDM8297 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 13/06/2023 | I'w drafod ar 20/06/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 29 Tachwedd 2022, 3 Ionawr 2023 a 9 Mawrth 2023 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol - Senedd y DU (Saesneg yn unig)