NDM8267 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023 | I'w drafod ar 17/05/2023

Cynnig bod Senedd Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, ‘Digartrefedd’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Mawrth 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mai 2023.