NDM8257 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 02/05/2023 | I'w drafod ar 10/05/2023

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau, ‘O Bump i Bedwar? P-06-1247 Cefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Ionawr 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mawrth 2023.