NDM8255 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 27/04/2023 | I'w drafod ar 09/05/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Gosodwyd Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 13 Chwefror 2023.

Gosodwyd adroddiad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) gerbron y Senedd ar 28 Ebrill 2023.