NDM8246 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023 | I'w drafod ar 26/04/2023

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar ei ymchwiliad, Craffu ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru 2020-21, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Mawrth 2023.