NDM8234 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 21/03/2023 | I'w drafod ar 28/03/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Awst 2022 a gosodwyd Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Hydref 2022, 17 Tachwedd 2022, 6 Rhagfyr 2022, 15 Chwefror 2023, a 9 Mawrth 2023, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (Saesneg yn unig)