NDM8222 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2023 | I'w drafod ar 14/03/2023

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), fel y'i diwygiwyd yng nghyfnod 3

Cyflwynwyd gan