NDM8213 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 28/02/2023 | I'w drafod ar 07/03/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25, yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023-24 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Prif Weinidog ar 28 Chwefror 2023.