NDM8195 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 31/01/2023 | I'w drafod ar 08/02/2023

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 'Absenoldeb Disgyblion', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Tachwedd 2022.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Ionawr 2023.