NDM8190 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2023 | I'w drafod ar 31/01/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Mai 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) (Saesneg yn unig)