NDM8180 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 11/01/2023 | I'w drafod ar 18/01/2023

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, ‘Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru', a osodwyd ar 6 Hydref 2022.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2023.