NDM8177 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2023 | I'w drafod ar 17/01/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Technoleg Genetig (Bridio Manwl) i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Rhagfyr 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Technoleg Genetig (Bridio Manwl) (Saesneg yn unig)