NDM8175 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2023 | I'w drafod ar 17/01/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Ddeddf Esgyll Siarcod i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Tachwedd 2022, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Esgyll Siarcod (Saesneg yn unig)