NDM8149 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 23/11/2022 | I'w drafod ar 30/11/2022

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar drefniadau ariannu ar ôl ymadael â’r UE a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Hydref 2022.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Tachwedd 2022.

Derbyniwyd ymateb Llywodraeth y DU i’r adroddiad ar 21 Tachwedd 2022. (Saesneg yn unig)